Žaisdami galėsite įtvirtinti žinias, išmokti naujų dalykų, smagiai praleisti laiką.

Šioje svetainėje rasite įvairių matematinių žaidimų.

 

http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx

 

Čia galite spręsti „Kengūros “ uždavinius.

http://mkp.emokykla.lt/kengura/

 

  Čia rasite Kalėdinių ir kitokių žaidimų.

 

Pažink pasaulį naršydamas šiose svetainėse

 

„Lietuva – mano šalis“


 
,,Lietuva – mano šalis“ – tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, naudojama klasėje arba savarankiškam mokymuisi. Priemonė taip pat yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis. Svarbu, jog šia priemone ugdomos vertybinės nuostatos: pagarba savo tradicijoms, religijai, kultūros paveldui, meilė gimtajam kraštui.
 
Naujoji mokymo priemonė yra sudaryta iš dviejų skyrių – ,,Lietuvos istorija“ ir ,,Lietuva ir kaimynai“. Pirmasis skyrius – tai interaktyvi laiko juosta, kuria galima keliauti nuo ledynmečio iki dabartinių laikų. Slenkant amžiams, mokinys gali stebėti, kaip kinta Lietuvos sienos, kas svarbaus vyksta. Sustojus pasirinktame amžiuje, galima pasižiūrėti animuotus pasakojimus apie pagrindinius to meto įvykius, žaisti žaidimus ar atlikti užduotis.
 
Antrajame skyriuje Lietuva išskirstoma į etnografinius regionus. Čia rasite to krašto tarme sekamų liaudies pasakų, pasakojimų apie tautinius drabužius bei kaimo vaizdų. Taip pat išgirsite pasakojimą ir apie Lietuvos kaimynus. Kituose skyreliuose kalbama apie senovės baltų gentis ir pagonių dievus, valstybės simbolius, dabartinę ir buvusias Lietuvos sostines. Kiekvienai temai yra sukurti žaidimai ir užduotėlės. Programėlę rasite čia -->>

Šiose svetainėse rasite įvairių žaidimų, testų lietuvių kalbai.

 

Svetainė testai.pradinukai.lt subalansuota pradinukams, bet tinka ir penktokams.

Svetainėje pateikiamos daiktavardžio, būdvardžio ir veiksmažodžio taisyklės, elektroniniai ir spausdinimui skirti testai

 

 

Mokomoji svetainė, kurioje galima atlikti rašybos, kalbos kultūros testus. http://www.klaidutis.lt/?module=rasyba

 

http://www.crayola.com/coloring_application/

Apsilankykite kompanijos "Crayola"sukurtoje internetinėje piešimo studijoje. Čia galima nupiešti nuotaikingą paveikslėlį, o užbaigtą kūrinėlį atsispausdinti.